Apakah Langkah-langkah Perhatian Untuk Memilih Menara?

- Jun 13, 2017-

(1) Tentukan kapasiti penghantaran, wayar dan spesifikasi tanah, faktor keselamatan, sebelum pemilihan menara.

(2) Selepas menguasai keadaan medan yang berbeza dan keadaan meteorologi di kawasan tersebut, lebih baik untuk keadaan medan jenis rod (wakil jenis menara dan bentuk menara lurus), merancang jarak yang munasabah (termasuk gear mendatar, menegak dan maksimum Jarak), dan pengiraan reka bentuk menara dan menara nilai perbandingan dan pemeriksaan, untuk membuktikan tiada kondensat.

(3) Mudah untuk mempertimbangkan operasi dan penyelenggaraan garis, pemeriksaan dan penyelenggaraan, pengurusan keselamatan, peralatan penyelenggaraan dan pengangkutan.

(4) Mengambil kira sepenuhnya keadaan pembinaan dan pengangkutan, perlu membina jalan, jambatan, angkat tiruan dan kuantiti dan kesukaran kejuruteraan pengangkutan yang lain.

(5) Selepas analisis ekonomi dan teknikal yang komprehensif, tentukan borang menara. Jenis dan saiz menara terpilih hendaklah dipermudahkan sejauh mungkin, dan pemilihan menara menara perlu diutamakan untuk mengurangkan bahan penggunaan.