Negeri Grid Telah Let You asap A Little Haze, Tahukah anda?

- Jun 13, 2017-

Bercakap kabut, Grid Nasional adalah pakar kabus dan jerebu, kamu tidak percaya? Maka dengarkanlah kecil e untuk anda perlahan-lahan cara ~

Itulah bagaimana grid menghapuskan jerebu.

Kaedah 1: Untuk mengurangkan pencemaran udara dan jerebu dengan mengangkut tenaga bersih melalui wilayah trans-serantau, di mana elektrik boleh digunakan untuk mengurangkan penggunaan elektrik dan arang batu;

Kaedah 2: Untuk mengurangkan pencemaran udara dan jerebu dengan menggunakan tenaga bersih seperti tenaga angin, tenaga photovoltaic dan kuasa hidro di tempat.

Kaedah 3: Untuk mengurangkan pencemaran udara dan jerebu melalui perdagangan penjanaan kuasa, membolehkan unit penjanaan kuasa rendah untuk menjana lebih banyak kuasa dan penjanaan kuasa kurang atau tiada penjanaan kuasa.

Jadi berapa banyak jerebu telah dihapuskan oleh tiga kaedah yang dinyatakan di atas? Kecil e mendapat satu set data: Pada tahun 2014, jumlah penghapusan Grid Kebangsaan penjanaan tenaga bersih 921,8 Billion-kilowatt, menggantikan arang batu standard 300 juta tan, pengeluaran karbon dioksida 740 juta tan, yang bersamaan dengan setiap karbon pernafasan kurang Cina dioksida 0.54 tan.